Aboco biedt (juridische) diensten aan op het terrein van de sociale zekerheid. Te denken valt aan bezwaar en beroep, beleidswerkzaamheden en andere juridische werkzaamheden. Het kan gaan om zowel langdurige ondersteuning (vervanging van afwezige werknemer, wegwerken van achterstanden, opvang van pieken) als een enkele opdracht of advies.

Ik heb uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet werk en bijstand (WWB)
  • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)